Μίγμα αερίου

  • Μίγμα αερίων λέιζερ

    Μίγμα αερίων λέιζερ

    Όλο το αέριο λειτουργούσε ως υλικό λέιζερ που ονομάζεται αέριο λέιζερ.Είναι το είδος στον κόσμο περισσότερο, αναπτύσσοντας το ταχύτερο, την εφαρμογή του ευρύτερου λέιζερ.Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του αερίου λέιζερ είναι ότι το υλικό εργασίας με λέιζερ είναι αέριο μείγματος ή ένα καθαρό αέριο.
  • Αέριο βαθμονόμησης

    Αέριο βαθμονόμησης

    Η εταιρεία μας έχει τη δική της Ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης Ε&Α.Παρουσίασε τον πιο προηγμένο εξοπλισμό διανομής φυσικού αερίου και εξοπλισμό επιθεώρησης.Παρέχετε όλα τα είδη αερίων βαθμονόμησης για διαφορετικά πεδία εφαρμογής.